top of page

LEKCIJA 1

BIM i Revit
Objavljeno: 08.03.2021.

Lekcija 1

LEKCIJA 2

Kulturna baština - pročelje u Revitu
Objavljeno: 15.03.2021.

Lekcija 2

LEKCIJA 3

Korisničko sučelje i logika rada
Objavljeno: 24.03.2021.

Lekcija 3

LEKCIJA 4

CAD-PDF-Mass modeling-Levels
Objavljeno: 29.03.2021.

Lekcija 4

LEKCIJA 5

Grids-Walls
Objavljeno: 13.04.2021.

Lekcija 5

LEKCIJA 6

Windows-Openings-Doors-Floors-Levels
Objavljeno: 10.05.2021.

Lekcija 6

LEKCIJA 7

Stairs-Pločnik-Roofs
Objavljeno: 10.05.2021.

Lekcija 7
bottom of page