top of page

Prednosti korištenja AutoCAD-a naspram AutoCAD LT-a

Updated: Aug 30, 2022

Autodesk je naručio studiju koja je istraživala produktivnost i razlike između AutoCAD-a s Uključenim stručnim modulima i AutoCAD LT-a pri izvršavanju zadataka u rasponu od izrade geometrije do izrade planova i kota, ekstrahiranja objektnih podataka, te primjenu i praćenje CAD standarda. Rezultati su pokazali da AutoCAD s Uključenim stručnim modulima može dopustiti korisniku generiranje dizajna do 7,1 puta brže* u usporedbi s AutoCAD-om LT, kada su ovi zadaci obavljeni od strane iskusnog korisnika AutoCAD-a.


veca-produktivnost-autocad-vs-autocad-lt
Ušteda vremena u AutoCAD-u naspram AutoCAD LT-a

Kako AutoCAD s Uključenim stručnim modulima (skraćeno AutoCAD) štedi vrijeme?

 1. Parametarska ograničenja (Ušteda vremena uz AutoCAD do 33%)

 2. Tlocrt i visinski prikaz (Ušteda vremena uz AutoCAD do 46%)

 3. Izometrijsko crtanje (Ušteda vremena uz AutoCAD do 61%)

 4. Izdvajanje podataka (Ušteda vremena uz AutoCAD do 93%)

 5. CAD standardi (Ušteda vremena uz AutoCAD do 81%)

 6. Uređivanje teksta (Express Tools) (Ušteda vremena uz AutoCAD do 80%)

 7. Aplikacijsko programsko sučelje (API) i App StoreParametarska ograničenja


AutoCAD nudi potpuna geometrijska i dimenzionalna ograničenja stvaranje, uređivanje i upravljanje parametarskim ograničenjima.

 • Procijenite geometrijska ograničenja pomoću funkcije Show/Hide

 • Procijenite dimenzijska ograničenja pomoću funkcije Show/Hide

 • Uredite i izbrišite ograničenja, gdje je to primjenjivo, kako biste omogućili dizajnu da zadovolji promjene u specifikaciji

 • U AutoCAD-u LT nema stvaranja ograničenja, ali ih je moguće uređivati i brisati

parametarska-ogranicenja-autocad
Parametarska ograničenja

Tlocrt i visinski prikaz


Alati za 3D modeliranje u AutoCAD-u omogućuju jednostavnu manipulaciju za generiranje 2D tlocrta i visinskih objekata.

 • Napravite tlocrt zida

 • Napravite visinski prikaz zida

 • Prikažite položaj prozora u tlocrtu

 • Prikažite položaj prozora u visinskom pogledu

Tlocrt-i-visinski-prikaz-autocad
Tlocrt i visinski prikaz

Izometrijsko crtanje


AutoCAD olakšava pregled 3D objekata u izometrijskim pr