top of page

Revit 2023 - što je novo?

Updated: Aug 30, 2022

Revit 2023 je tu i pun je novih značajki, ispravaka, zakrpa i općih ažuriranja koji bi trebali biti zanimljivi svima koji koriste Revit.


Pregledali smo novu verziju Revit 2023 i za vas izdvojili, po nama, najbitnije novosti.


Mjerenje u 3D

Revit sada uvodi opciju za mjerenje Vaših elemenata unutar 3D prikaza, što predstavlja veliko poboljšanje u tijeku rada koji štedi vrijeme.

Mjerenje u 3D autodesk revit
Mjerenje u 3D

Odabiranje radne ravnine

Vjerujemo da je ova stavka bila jedna od najtraženijih značajki nadogradnje Revit-a. Meni je bitna za 3Dviz jer puno brže mogu izabrati aktualnu referentnu ravninu modeliranja odnosno „Working Plane“ što je početak svakog 3D rada u Revit-u.


Sada možete odabrati svoje radne avione u jednostavnijem pristupu s jednom značajkom "Pick Plane" (skraćenica na tipkovnici „PK“) za razliku od prijašnjih nekoliko koraka da bi došli do te opcije.

Odabiranje radne ravnine autodesk revit
Odabiranje radne ravnine

Poboljšana IFC interoperabilnost – mapiranje elemenata

Nakon dvostruke IFC4 certifikacije (Architectural i Structural) za izvoz iz 2020.g., novost u v2023 je mogućnost da svaki Revit element ima 4 zadana IFC Instance i Type parametra za specifične kategorije.

Zadane IFC Instance i Type parametri za specifične kategorije autodesk revit
Zadane IFC Instance i Type parametri za specifične kategorije

Prilikom postavljanja unaprijed definirane IFC vrste (IFC Predefined Type) imate vrlo koristan dijaloški okvir koji Vas prvo traži da odaberete svoju IFC shemu, zatim tip IFCProduct vrstu i zatim unaprijed definirani tip. Time se štedite na traženju formata i definicija po vanjskim izvorima (web, brošure sa specifikacijama i sl.)

Dijaloški okvir za IFC autodesk revit
Dijaloški okvir za IFC

Filtriranje po listovima u tablicama

Kada je u pitanju izrada tablica, dobivanje informacija prikazanih na onome što je relevantno samo za taj list ponekad može biti popriličan zadatak.

Filter by Sheet opcija autodesk revit
Filter by Sheet opcija

S novim okvirom za potvrdu "Filter by Sheet" koji je dodan u Schedules Filter Properties, u tablicama u Vašem projektu sada će automatski ukloniti elemente koji ne čine dio prikaza prikazanog na listu i ažurirat će se u skladu s tim kada se pogledi zamijene.


Umnožavanje materijala i njegovih dijeljenih svojstava

Do v2023 prilikom umnožavanja materijala, element izgleda nije bio dupliciran u isto vrijeme. Korisnici sučesto počeli mijenjati izgled materijala, ne shvaćajući da utječu na druge materijale u isto vrijeme.

Umnožavanje materijala i njegovih dijeljenih svojstava autodesk revit
Umnožavanje materijala i njegovih dijeljenih svojstava

Sada možete duplicirati materijal s opcijom "Duplicate Material and Assets". Uvijek biste trebali odabrati ovu opciju ako niste sigurni. Druga opcija "Duplicate using Shared Assets" ima isti učinak kao Duplicate od v2022.


Podrška za teksture materijala i obloga koje su u Cloud-u

U Revitu 2023: Sada možete koristiti putanje datoteka koje su spremljene u Cloud-u, što bi trebalo smanjiti količinu slika prekinutih veza i olakšati rad daleko od lokalnog poslužitelja.


Aktivacija/deaktivacija kontrola i dimenzija