BIM LT Bundle - 3-Year Subscription with Education

Paket AutoCAD Revit LT Suite trogodišnje pretplate te Revit LT edukacije u trajanju od 20 školskih sati. AutoCAD Revit LT Suite sadrži AutoCAD LT i Revit LT.

 

SADRŽAJ EDUKACIJE:

 

Opći dio – uvod u BIM i Revit

 • BIM metodologija (teorija i praksa)
 • Revit (LT) - prikaz funkcionalnosti, razlike i sličnosti sa drugim CAD i BIM rješenjima
 • Hijerarhija i struktura elemenata u Revit-u
 • Korištenje predložaka (project template)

 

Nakon uvoda, edukacija se izvršava na primjeru modeliranja/projektiranja obiteljske kuće.

 

IDEJNI PROJEKT

 • Uvoz CAD podloga geodeta i izrada modela terena
 • Modeliranje u Revit LT (arhitektonski i građevinski elementi) Iz uveženih CAD podloga (tlocrti, presjeci, pogledi)
 • Opisivanje modela i nacrta
 • Kvantifikacija površina i volumena i izrada tablica iskaza količina
 • Priprema modela i izrada 3D vizualizacija (za prezentaciju klijentu/investitoru)
 • Priprema za ispis dokumentacije

 

PRIPREMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

 • Višeslojni elementi vanjske ovojnice i međukatna konstrukcija (zidovi, ploče, krovovi)
 • Priprema za izradu tipskih 2D detalja
 • Opisivanje (anotiranje) modela i 2D prikaza (kotiranje, tagiranje, opisi prostorija/površina/volumena)
 • Tablice količina materijala i priprema za izvoz u Excel
 • Izvoz nacrta u CAD formate (za projektne suradnike)
 • Priprema za ispis dokumentacije (tlocrti, presjeci, pogledi, tablice, legende, dokaznice mjera)

 

NAČIN ODRŽAVANJA EDUKACIJE

Ukupno predviđeno trajanje edukacije: 20 školskih sati

Dinamika izvođenja: 4 radna dana po 5 šk.h.

Lokacija: Online platforma

 

Materijali za učenje:

Polaznici će dobiti materijale u svim prog. formatima u edukaciji uz pristup cloud folderu kao centralnom online izvoru informacija/znanja, organizacije podrške i komunikacije u periodu trajanja edukacije (projektni materijali, „case study“ dokumenti, video, PDF tutorijali)

 

Nakon završene edukacije će polaznici dobiti potvrdu/certifikat

BIM LT Bundle - 3-Year Subscription with Education

SKU: cad-bimltbun-3y
kn15.650,00Price