CAD mogućnosti i tok rada

 

1.

BRZO KREIRANJE KOSTURA NAMJEŠTAJA

Koncipirajte i modelirajte osnovni oblik gotovog modula namještaja te mu brzo i jednostavno dodajte panele na bilo koju plohu.

wodowork_skeleton_v2.jpg

2.

DODAVANJE I GRUPIRANJE MATERIJALA

Woodwork for Inventor dolazi s bazom materijala koji su raspoređeni u grupe ovisno o mjernim jednicama za narudžbu: puno drvo, laminirane ploče, profili, rubne trake, boja i slično.

wodowork_material_v2_edited.png

3.

POSTAVLJANJE SPOJNIH I NOSIVIH ELEMENATA

Koristite univerzalnu bazu smart objekata spojnih i nosivih elemenata za brzo postavljanje na model.

wodowork_hardware.jpg

4.

AUTOMATSKA IZRADA RUPA I UPUŠTENJA ZA SPOJNE I NOSIVE ELEMENTE

Na temelju izabranog spojnog ili nosivog elementa, sve potrebne rupe i upuštenja će se sama generirati u modelu. Kod promjene vrste ili pozicije elementa, rupe se same ažuriraju.

Saznajte više
wodowork_sculpt_edited.png

5.

POSTAVLJANJE GOTOVIH PODSKLOPOVA (iBOX)

Koristite gotove adaptivne podsklopove kupovnih ili vaših elemenata za brže postavljanje i automatsku definiciju svih potrebnih rupa te specifikacija na izvještajima.

woodwork_ibox.jpg

6.

TEHNOLOŠKA RAZRADA ZA PROIZVODNJU

Definirajte nadmjere, način postavljanja rubnih traka, smjer vlakana i slične parametre bitne za kalkulaciju radnih veličina.

Saznajte više
woodwork_razrada_edited.png

7.

GENERACIJA RAZNIH IZVJEŠTAJA ZA NABAVU, KALKULACIJU ILI PROIZVODNJU (BOM)

Koristite gotove predloške ili kreirajte svoje, za ispis svih željenih informacija u Excel. Količine materijala, QR ili bar kodovi za proizvodnju, izvoz u softver za optimizaciju krojenja, kalkulacija cijene, samo su neki od gotovih predložaka.

Saznajte više
woodwork_bom_v2.jpg

8.

AUTOMATSKO GENERIRANJE TEHNIČKIH CRTEŽA

Generirajte crteže za sklop i sve pozicije korištenjem samo jedne naredbe. Izgled i sadržaj crteža definira se predlošcima koje možete modificirati.

Saznajte više

CAM mogućnosti i tok rada

 

1.

DEFINIRANJE STROJEVA I DOSTUPNIH ALATA

Definirajte sve strojeve koje imate na raspolaganju, zajedno s pripadajućim alatima.

Saznajte više
woodwork_machine_tools.jpg

2.

MANUALNO ILI AUTOMATSKO GENERIRANJE OPERACIJA OBRADE

Birajte između automatske generacije svih operacija obrade na temelju definiranih strojeva i alata ili ručnog kreiranja. Svaka automatski generirana operacija može se ručno provjeriti ili izmijeniti.

Saznajte više

3.

OPTIMIZACIJA KROJENJA, NESTING (beta)

Koristite gotove predloške ili kreirajte svoje, za ispis svih željenih informacija u Excel. Količine materijala, QR ili bar kodovi za proizvodnju, izvoz u softver za optimizaciju krojenja, kalkulacija cijene, samo su neki od gotovih predložaka.

Saznajte više
woodwork_nesting.jpg

4.

SIMULACIJA OBRADE

Generirajte crteže za sklop i sve pozicije korištenjem samo jedne naredbe. Izgled i sadržaj crteža definira se predlošcima koje možete modificirati.

Saznajte više
woodwork_simulation_edited.png

5.

IZVOZ U RAZNE FORMATE ZA POKRETANJE PROIZVODNJE

Direktno kreirajte datoteku sa g-kodom koja je čitljiva vašem stroju, bez dodatnih softvera. Woodwork for Inventor dolazi sa više od 19 vrsta postprocesora.

Saznajte više
woodwork_postprocessor.jpg