CAD mogućnosti i tok rada

 

1.

BRZO KREIRANJE KOSTURA NAMJEŠTAJA

Koncipirajte i modelirajte osnovni oblik gotovog modula namještaja te mu brzo i jednostavno dodajte panele na bilo koju plohu.

wodowork_skeleton_v2.jpg

2.

DODAVANJE I GRUPIRANJE MATERIJALA

Woodwork for Inventor dolazi s bazom materijala koji su raspoređeni u grupe ovisno o mjernim jednicama za narudžbu: puno drvo, laminirane ploče, profili, rubne trake, boja i slično.

wodowork_material_v2_edited.png

3.

POSTAVLJANJE SPOJNIH I NOSIVIH ELEMENATA

Koristite univerzalnu bazu smart objekata spojnih i nosivih elemenata za brzo postavljanje na model.

wodowork_hardware.jpg

4.

AUTOMATSKA IZRADA RUPA I UPUŠTENJA ZA SPOJNE I NOSIVE ELEMENTE

Na temelju izabranog spojnog ili nosivog elementa, sve potrebne rupe i upuštenja će se sama generirati u modelu. Kod promjene vrste ili pozicije elementa, rupe se same ažuriraju.

wodowork_sculpt_edited.png

5.

POSTAVLJANJE GOTOVIH PODSKLOPOVA (iBOX)

Koristite gotove adaptivne podsklopove kupovnih ili vaših elemenata za brže postavljanje i automatsku definiciju svih potrebnih rupa te specifikacija na izvještajima.

woodwork_ibox.jpg

6.

TEHNOLOŠKA RAZRADA ZA PROIZVODNJU

Definirajte nadmjere, način postavljanja rubnih traka, smjer vlakana i slične parametre bitne za kalkulaciju radnih veličina.

woodwork_razrada_edited.png

7.

GENERACIJA RAZNIH IZVJEŠTAJA ZA NABAVU, KALKULACIJU ILI PROIZVODNJU (BOM)

Koristite gotove predloške ili kreirajte svoje, za ispis svih željenih informacija u Excel. Količine materijala, QR ili bar kodovi za proizvodnju, izvoz u softver za optimizaciju krojenja, kalkulacija cijene, samo su neki od gotovih predložaka.

woodwork_bom_v2.jpg

8.

AUTOMATSKO GENERIRANJE TEHNIČKIH CRTEŽA

Generirajte crteže za sklop i sve pozicije korištenjem samo jedne naredbe. Izgled i sadržaj crteža definira se predlošcima koje možete modificirati.

CAM mogućnosti i tok rada

 

1.

DEFINIRANJE STROJEVA I DOSTUPNIH ALATA

Definirajte sve strojeve koje imate na raspolaganju, zajedno s pripadajućim alatima.

woodwork_machine_tools.jpg

2.

MANUALNO ILI AUTOMATSKO GENERIRANJE OPERACIJA OBRADE

Birajte između automatske generacije svih operacija obrade na temelju definiranih strojeva i alata ili ručnog kreiranja. Svaka automatski generirana operacija može se ručno provjeriti ili izmijeniti.

3.

OPTIMIZACIJA KROJENJA, NESTING (beta)

Koristite gotove predloške ili kreirajte svoje, za ispis svih željenih informacija u Excel. Količine materijala, QR ili bar kodovi za proizvodnju, izvoz u softver za optimizaciju krojenja, kalkulacija cijene, samo su neki od gotovih predložaka.

woodwork_nesting.jpg

4.

SIMULACIJA OBRADE

Generirajte crteže za sklop i sve pozicije korištenjem samo jedne naredbe. Izgled i sadržaj crteža definira se predlošcima koje možete modificirati.

woodwork_simulation_edited.png

5.

IZVOZ U RAZNE FORMATE ZA POKRETANJE PROIZVODNJE

Direktno kreirajte datoteku sa g-kodom koja je čitljiva vašem stroju, bez dodatnih softvera. Woodwork for Inventor dolazi sa više od 19 vrsta postprocesora.

woodwork_postprocessor.jpg

Communiter Ad Decus d.o.o.

  • email: info@c-a-d.hr | tel: +385 1 3666 582

  • RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK-PETAK, 8-16h

OSTALE PRAVNE I KONTAKT INFORMACIJE

©2020 Communiter Ad Decus d.o.o. | designed by BeeFactor8.eu